Tag

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2021

Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố đề thi tham khảo bài thi Ngoại ngữ và môn Giáo dục Công dân

Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố đề thi tham khảo bài thi Ngoại ngữ và môn Giáo dục Công dân

Theo cập nhật của Bộ Giáo dục - Đào tạo, đã có thêm môn thi thành phần Giáo dục Công dân thuộc bài thi Khoa học Xã hội và bài thi Ngoại ngữ được công bố.

Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa Kỳ thi tốt nghiệp 2021 bao gồm 7 môn: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí