Tag

Phản ứng hóa học

Cùng mô típ, My demon bị đặt lên bàn cân với siêu phẩm Goblin (2016)

Cùng mô típ, My demon bị đặt lên bàn cân với siêu phẩm Goblin (2016)

Thành công của My demon khiến mọt phim nhớ đến Goblin - phim Hàn gây bão năm 2016 - cũng có kịch bản tương tự. Cả hai bộ phim bị đặt lên bàn cân so sánh.