Tag

thủ khoa Quảng Trị

Thủ khoa Quảng Trị: đậu nguyện vọng 1 cả 3 khối của ngành tâm lý học

Thủ khoa Quảng Trị: đậu nguyện vọng 1 cả 3 khối của ngành tâm lý học

Sau bao ngày mong ngóng kết quả, bạn Nguyễn Thị Nguyên Phương - thủ khoa Quảng Trị đã trúng tuyển ngành tâm lý học của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM.