Tag

thư viện container

Khánh thành Thư viện container đầu tiên tại huyện Nhà Bè

Khánh thành Thư viện container đầu tiên tại huyện Nhà Bè

Sáng 20-4, Hội đồng Đội TP.HCM phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM làm lễ khánh thành công trình Thư viện container đầu tiên tại huyện Nhà Bè.

Khởi công Thư viện container đầu tiên tại huyện Nhà Bè

Khởi công Thư viện container đầu tiên tại huyện Nhà Bè

Sáng 1-4, Hội đồng Đội TP.HCM phối hợp với Hội doanh nhân trẻ TP.HCM đã làm lễ khởi công công trình Thư viện container đầu tiên tại huyện Nhà Bè.