Tag

Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Nam sinh Quảng Bình giành vòng nguyệt quế tuần Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh Quảng Bình giành vòng nguyệt quế tuần Đường lên đỉnh Olympia

Tại cuộc thi tuần 1 tháng 1 Quý 2 - Đường lên đỉnh Olympia, chiến thắng đã gọi tên thí sinh Thái Hồng Phong (Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình).