Tag

di sản kiến trúc

Điểm check in đặc biệt lễ 2-9, teen không thể bỏ qua

Điểm check in đặc biệt lễ 2-9, teen không thể bỏ qua

Đây là công trình có giá trị về lịch sử, kiến trúc và văn hóa của TP.HCM, thích hợp để tham quan dịp lễ 2-9 này!