Tag

hội liên hiệp thanh niên

Khi Tổng phụ trách có sinh nhật trùng ngày thành lập Đội

Khi Tổng phụ trách có sinh nhật trùng ngày thành lập Đội

Là Tổng phụ trách, lại sinh đúng vào sinh nhật Đội 15-5, một trùng hợp thật thú vị.