Tag

Mathis Thiên Từ

Đan Trường muốn khơi dậy lòng trắc ẩn của con trai trong các chuyến từ thiện

Đan Trường muốn khơi dậy lòng trắc ẩn của con trai trong các chuyến từ thiện

Đan Trường cùng doanh nhân Thủy Tiên và con trai Mathis Thiên Từ đã có chuyến từ thiện ở nhiều địa điểm.