Tag

nhóm thiện nguyện

Mang bánh kẹo đến vùng cao với chiến dịch Tết chuyền tay

Mang bánh kẹo đến vùng cao với chiến dịch Tết chuyền tay

Dự án mang tên Tết chuyền tay do các bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện Fly To Sky thực hiện sẽ mang bánh kẹo đến trẻ em vùng cao.