Ô chữ: Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Thứ bảy, 02/03/2024 23:15 (GMT+7)

Giới từ thường đi trước danh từ, đại từ, hoặc cụm từ nhằm chỉ ra mối quan hệ giữa chúng và các phần khác trong câu.

Vai trò của giới từ trong tiếng Anh là kết nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề với nhau để diễn đạt mối quan hệ về vị trí, thời gian, hoặc mục đích. 

Hãy thử tìm hiểu cách sử dụng giới từ thông qua ô chữ dưới đây. 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: