Tag

Tết sẻ chia

Gia đình H'Hen Niê tự trồng lúa, lấy gạo tặng Tết cho bà con biên giới

Gia đình H'Hen Niê tự trồng lúa, lấy gạo tặng Tết cho bà con biên giới

Từ năm trước gia đình H'Hen Niê đã lên kế hoạch chuẩn bị mùa vụ trồng lúa để có gạo tặng quà Tết cho bà con nghèo.

Những chiếc bao lì xì do chính tay các bệnh nhi thiết kế

Những chiếc bao lì xì do chính tay các bệnh nhi thiết kế

Trên mỗi bao lì xì, quỹ thiện nguyện Ngày Mai Có Nắng đều đính kèm một bức tranh tết do chính tay các bệnh nhi vẽ.