Tag

Tinh-thay-tro

Tổng phụ trách Đội: có những niềm vui làm sao nói hết

Tổng phụ trách Đội: có những niềm vui làm sao nói hết

Thường xuyên làm việc ngoài giờ, cùng một lúc phải lo nhiều hoạt động, phong trào từ tập trống kèn, thi Nghi thức, thu gom Kế hoạch nhỏ, làm phông sân khấu…, nhiều lúc, anh chị, thầy cô tổng phụ trách Đội cảm thấy quá tải.