Tag

chăm sóc trẻ em

Ký kết liên tịch bảo vệ quyền trẻ em thành phố

Ký kết liên tịch bảo vệ quyền trẻ em thành phố

Chiều 30-3, Hội nghị ký kết liên tịch giữa Thành Đoàn TP.HCM và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đã diễn ra tại hội trường Thành đoàn.

Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM triển khai dự án chăm sóc trẻ em

Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM triển khai dự án chăm sóc trẻ em

Ngày 22-11, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM và PE&D đã tổ chức Hội nghị công bố dự án “Hỗ trợ chăm sóc vì sự phát triển toàn diện cho trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn TP.HCM” giai đoạn 2023 – 2026.