Tag

Trường đại học Bách khoa TP.HCM

Trường đại học Bách khoa TP.HCM dành đến 90% chỉ tiêu xét tuyển kết hợp

Trường đại học Bách khoa TP.HCM dành đến 90% chỉ tiêu xét tuyển kết hợp

Năm 2024, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) xét tuyển đại học chính quy theo 5 phương thức, trong đó trường dành hầu hết chỉ tiêu xét tuyển kết hợp.