Đáp án gợi ý bài thi Khoa học xã hội - môn Lịch sử

Thứ tư, 27/06/2018 13:37 (GMT+7)

Mời bạn tham khảo đáp án gợi ý bài thi Khoa học xã hội - môn thi thành phần Lịch sử

Mã đề: 302 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.C

4.C

5.D

6.C

7.B

8.A

9.D

10.D

11.B

12.B

13.A

14.C

15.C

16.C

17.A

18.B

19.B

20.B

21.C

22.D

23.D

24.A

25.B

26.B

27.A

28.C

29.A

30.C

31.D

32.B

33.C

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.D

40.D

Mã đề: 305 - Tuyensinh247.com

1.A

2.B

3.B

4.D

5.C

6.A

7.D

8.D

9.A

10.B

11.B

12.A

13.D

14.A

15.B

16.C

17.C

18.D

19.B

20.A

21.C

22.A

23.B

24.A

25.A

26.D

27.B

28.D

29.A

30.D

31.D

32

33.C

34.D

35.D

36.B

37.A

38.D

39.B

40.A

Mã đề: 306 - Tuyensinh247.com

1. C

2.B

3.A

4.B

5.C

6.D

7.A

8.D

9.C

10.B

11.A

12.A

13.D

14.B

15.A

16.D

17.B

18.B

19.A

20.B

21.A

22.D

23.B

24.B

25.D

26.A

27.C

28.B

29.C

30.A

31.D

32.C

33.C

34.A

35.D

36.C

37.A

38.C

39.B

40.D


Nguồn: Tuyensinh247.com

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: