Tag

áp lực thi cử

Học sinh, giáo viên nói gì về phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025?

Học sinh, giáo viên nói gì về phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025?

Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 vừa được Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố vẫn đang là chủ đề thu hút sự quan tâm của thầy cô giáo và các bạn học sinh.

Thi tốt nghiệp THPT: cần thay đổi quan niệm học để thi, thi mới học

Thi tốt nghiệp THPT: cần thay đổi quan niệm học để thi, thi mới học

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng phương án thi tốt nghiệp THPT 2 môn bắt buộc, 2 môn tự chọn đáp ứng một số yêu cầu, trong đó rõ nhất là giảm áp lực thi cử cho học sinh.